Article 1. La cursa

Berga Trail Marató és una cursa per muntanya de 42km, 3.250 m de desnivell positiu i 3.250 m de desnivell negatiu i que tindrà lloc el 17 de juny de 2018. L’organitzador de l’esdeveniment és l’Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà i la prova té arribada i sortida a Berga (Barcelona)

Article 2. Responsabilitat

Durant tot l’esdeveniment l’organitzador farà tots els possibles per no malmetre el medi ambient i que l’impacte de la cursa al territori sigui el mínim possible.

Article 3. Edat mínima

Per participar a la Berga Trail Marató cal tenir 18 anys complerts el dia de la cursa. Aquesta dada es comprovarà mitjançant l’aportació d’un document oficial (DNI, passaport o carnet de conduir) el dia de la prova.

Article 4. Inscripcions

Els participants hauran d’estar en possessió de la llicència FEEC, FEDME, o altres Federacions adscrites a la UIAA i amb la modalitat que inclogui aquest tipus de competició. En cas contrari és obligatori contractar l’assegurança de l’Organització. (4.1) Límit de places. La Berga Trail Marató 2018 disposa de 500 places disponibles, que es podran adquirir exclusivament a través de la web www.bergatrail.com a partir del dia 16 de desembre i fins a l’exhauriment d’aquestes. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places. Qualsevol canvi serà enunciat a través de la web oficial de l’esdeveniment. (4.2) Data límit d’inscripció. En cas que no s’arribi al límit d’inscrits, la data límit d’inscripció serà el dimecres dia 31 de maig. (4.3) Pagament. El pagament de la inscripció només es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit. No s’acceptaran altres tipus de pagament. (4.4) Comprovació de la inscripció. Una vegada realitzada la inscripció s’enviarà un correu de confirmació de la inscripció i s’apareixerà automàticament a la llista d’inscrits. (4.5) Declaració del corredor. Per validar la inscripció és imprescindible acceptar el present reglament i eximir a l’organitzador de l’esdeveniment la responsabilitat en cas d’accident o de danys propis o a tercer abans, durant o després de la competició. Aquesta declaració es realitzarà durant el procés d’inscripció.

Article 5. Devolució de la inscripció

Un cop acceptada la inscripció, no se’n retornarà l’import. Només s'admetran canvis de qualsevol dada associada a la inscripció fins a 24 hores abans del tancament del període d´inscripció que figura en el reglament de la cursa. Les modificacions s’hauran d’enviar per mail a info@bergatrail.com.

Article 6. Recollida del dorsal i bossa del corredor

La recollida del dorsal només la podrà realitzar la persona propietari d’aquest. Per fer-ho serà necessari presentar un document d’identitat amb fotografia (DNI, passaport o carnet de conduir) i la llicència federativa (si s’escau).

Article 7. Assegurança

L’organització compta amb una assegurança d’accidents per tots els participants inscrits en la prova.

Article 8. Abandonament voluntari

Només es podrà abandonar la cursa en els punts d’avituallament, excepte si el corredor està ferit o lesionat. Els corredors poden abandonar en qualsevol avituallament, però només als indicats com a punt d’abandonament amb transport s’assegura que hi hagi mitjans de transport. És obligat avisar a l’organització abans d’abandonar la cursa.

Article 9. Abandonament obligat

L’organització pot retirar de la cursa a un corredor si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física, la seva seguretat o si excedeix el temps de pas límit definit a cadascun dels controls.

Article 10. Recorregut

El recorregut estarà clarament senyalitzat amb cinta, banderoles o similars. Al llarg del recorregut hi haurà un nombre suficient d'avituallaments líquids i sòlids.

Article 11. Modificació del recorregut, temps de pas o suspensió de la prova

(11.1) Causes meteorològiques. En el cas de males condicions meteorològiques o causes de força major, l’ organització es reserva el dret de suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o el recorregut i avituallaments. En aquest cas no es retornarà l’import de la inscripció. Si calgués interrompre la prova en un punt del recorregut, la classificació es pararà segons l’ordre i temps d’arribada en el punt d’interrupció o en el seu defecte, en l’últim control realitzat. (11.2) Suspensió de la prova abans de la data prevista. En cas d’anul·lació de la prova per causes de força major i amb una antelació de més de 7 dies respecte la data de sortida, es realitzarà una devolució parcial de l’import de la inscripció.  L’import variarà en funció de les despeses ja realitzades.

Article 12. Material obligatori

L'organització podrà obligar als participants a portar el material que cregui oportú. En cas necessari, aquest serà enunciat amb suficient antelació al web de la cursa.

Article 13. Motius de desqualificació

Serà motiu de desqualificació: - No fitxar als punts de control. - Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats (avituallaments). - No realitzar íntegrament el recorregut a peu marcat per l'organització. - Embrutar o degradar l'itinerari i la muntanya en general. - No portar el material marcat com a obligatori per l’organització. - No portar el dorsal en la part davantera de la roba i en lloc de fàcil visualització. - Utilitzar qualsevol tipus de substància prohibida considerada com a dopatge per part de les federacions d'atletisme o de muntanya. - No seguir les instruccions dels membres de l'organització en tot moment i durant la cursa. - No prestar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun tipus d'accident i informar-ne al control més proper. - Superar el temps límit marcats per l’organització. Tots els corredors que superin el temps establert es veuran obligats a deixar el seu xip i el dorsal, i abandonar la competició. Els corredors desqualificats que vulguin seguir corrent ho faran sota la seva responsabilitat. No està permès córrer amb gos.

Article 14. Categories

S’estableixen les següents categories (masculines i femenines): • Sub-23: entre 18 i 22 anys. • Sènior: entre 23 i 40 anys. • Veterà: entre 41 i 50 anys. • Màster: més de 50 anys. • Absoluta: totes les anteriors. A aquest efecte sempre es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de 2018, excepte per aquells que compleixin 18 anys ja que valdrà l’edat al dia de la cursa.

Article 15. Premis

Es donaran premis als tres primers classificats de cada categoria. També es donaran premis als tres primers classificats de la categoria absoluta.

Article 16. Finishers

Tots els corredors que arribin a la meta es beneficiaran d’un obsequi especial.

Article 17. Drets d’imatge

Tot participant autoritza a la organització i els seus patrocinadors per utilitzar i publicar lliurement tota fotografia o vídeo gravat en el context de la cursa, sense dret per part de cap corredor de rebre una compensació econòmica.

Article 18. Reclamacions

Les reclamacions es faran per escrit i lliurades al Comitè de Cursa, previ pagament de 30 € que seran tornats si aquesta prospera. El període de reclamació expira un cop finalitzada la cursa.

Article 19. Comitè de Cursa.

Les funcions del Comitè de cursa són la d’atendre les possibles reclamacions que es produeixin durant el desenvolupament de la cursa. Estarà format per: - Director de Cursa. - Dos arbitres. - Cronometrador. - Un representant dels esportistes elegit per sorteig. - Responsable del marcatge i seguretat.

Article 20. Modificació del reglament

Les modificacions que es realitzin al present reglament seran comunicades a través de la web. La inscripció implica l’acceptació del reglament.

Article 1. La cursa

Berga Trail Mitja és una cursa per muntanya de 25km, 1.880 m de desnivell positiu i 1.880 m de desnivell negatiu i que tindrà lloc el 17 de juny de 2018. L’organitzador de l’esdeveniment és l’Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà i la prova té arribada i sortida a Berga (Barcelona)

Article 2. Responsabilitat

Durant tot l’esdeveniment l’organitzador farà tots els possibles per no malmetre el medi ambient i que l’impacte de la cursa al territori sigui el mínim. El marcatge de la cursa serà recollit el mateix dia de la prova.

Article 3. Edat mínima

Per participar a la Berga Trail Marató cal tenir 18 anys complerts el dia de la cursa. Aquesta dada es comprovarà mitjançant l’aportació d’un document oficial (DNI, passaport o carnet de conduir) el dia de la prova.

Article 4. Inscripcions

Els participants hauran d’estar en possessió de la llicència FEEC, FEDME, o altres Federacions adscrites a la UIAA i amb la modalitat que inclogui aquest tipus de competició. En cas contrari és obligatori contractar l’assegurança de l’Organització. (4.1) Límit de places. La Berga Trail Mitja 2018 disposa de 300 places disponibles, que es podran adquirir exclusivament a través de la web www.bergatrail.com a partir del dia 16 de desembre i fins a l’exhauriment d’aquestes. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places. Qualsevol canvi serà enunciat a través de la web oficial de l’esdeveniment. (4.2) Data límit d’inscripció. En cas que no s’arribi al límit d’inscrits, la data límit d’inscripció serà el dimecres dia 31 de maig. (4.3) Pagament. El pagament de la inscripció només es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit. No s’acceptaran altres tipus de pagament. (4.4) Comprovació de la inscripció. Una vegada realitzada la inscripció s’enviarà un correu de confirmació de la inscripció i s’apareixerà automàticament a la llista d’inscrits. (4.5) Declaració del corredor. Per validar la inscripció és imprescindible acceptar el present reglament i eximir a l’organitzador de l’esdeveniment la responsabilitat en cas d’accident o de danys propis o a tercer abans, durant o després de la competició. Aquesta declaració es realitzarà durant el procés d’inscripció.

Article 5. Devolució de la inscripció

Un cop acceptada la inscripció, no se’n retornarà l’import. Només s'admetran canvis de qualsevol dada associada a la inscripció fins a 24 hores abans del tancament del període d´inscripció que figura en el reglament de la cursa. Les modificacions s’hauran d’enviar per mail a info@bergatrail.com.

Article 6. Recollida del dorsal i bossa del corredor

La recollida del dorsal només la podrà realitzar la persona propietari d’aquest. Per fer-ho serà necessari presentar un document d’identitat amb fotografia (DNI, passaport o carnet de conduir) i la llicència federativa (si s’escau).

Article 7. Assegurança

L’organització compta amb una assegurança d’accidents per tots els participants inscrits en la prova.

Article 8. Abandonament voluntari

Només es podrà abandonar la cursa en els punts d’avituallament, excepte si el corredor està ferit o lesionat. Els corredors poden abandonar en qualsevol avituallament, però només als indicats com a punt d’abandonament amb transport s’assegura que hi hagi mitjans de transport. És obligat avisar a l’organització abans d’abandonar la cursa.

Article 9. Abandonament obligat

L’organització pot retirar de la cursa a un corredor si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física, la seva seguretat o si excedeix el temps de pas límit definit a cadascun dels controls.

Article 10. Recorregut

El recorregut estarà clarament senyalitzat amb cinta, banderoles o similars. Al llarg del recorregut hi haurà un nombre suficient d'avituallaments líquids i sòlids.

Article 11. Modificació del recorregut, temps de pas o suspensió de la prova

(11.1) Causes meteorològiques. En el cas de males condicions meteorològiques o causes de força major, l’ organització es reserva el dret de suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o el recorregut i avituallaments. En aquest cas no es retornarà l’import de la inscripció. Si calgués interrompre la prova en un punt del recorregut, la classificació es pararà segons l’ordre i temps d’arribada en el punt d’interrupció o en el seu defecte, en l’últim control realitzat. (11.2) Suspensió de la prova abans de la data prevista. En cas d’anul•lació de la prova per causes de força major i amb una antelació de més de 7 dies respecte la data de sortida, es realitzarà una devolució parcial de l’import de la inscripció. L’import variarà en funció de les despeses ja realitzades.

Article 12. Material obligatori

L'organització podrà obligar als participants a portar el material que cregui oportú. En cas necessari, aquest serà enunciat amb suficient antelació al web de la cursa.

Article 13. Motius de desqualificació

Serà motiu de desqualificació: - No fitxar als punts de control. - Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats (avituallaments). - No realitzar íntegrament el recorregut a peu marcat per l'organització. - Embrutar o degradar l'itinerari i la muntanya en general. - No portar el material marcat com a obligatori per l’organització. - No portar el dorsal en la part davantera de la roba i en lloc de fàcil visualització. - Utilitzar qualsevol tipus de substància prohibida considerada com a dopatge per part de les federacions d'atletisme o de muntanya. - No seguir les instruccions dels membres de l'organització en tot moment i durant la cursa. - No prestar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun tipus d'accident i informar-ne al control més proper. - Superar el temps límit marcats per l’organització. Tots els corredors que superin el temps establert es veuran obligats a deixar el seu xip i el dorsal, i abandonar la competició. Els corredors desqualificats que vulguin seguir corrent ho faran sota la seva responsabilitat. No està permès córrer amb gos.

Article 14. Categories

S’estableixen les següents categories (masculines i femenines): • Sub-23: entre 21 i 23 anys. • Sènior: entre 24 i 40 anys. • Veterà: entre 41 i 50 anys. • Màster: més de 50 anys. • Absoluta: totes les anteriors. A aquest efecte sempre es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de 2018, excepte per aquells que compleixin 18 anys ja que valdrà l’edat al dia de la cursa.

Article 15. Premis

Es donaran premis als tres primers classificats de cada categoria. També es donaran premis als tres primers classificats de la categoria absoluta.

Article 16. Drets d’imatge

Tot participant autoritza a la organització i els seus patrocinadors per utilitzar i publicar lliurement tota fotografia o vídeo gravat en el context de la cursa, sense dret per part de cap corredor de rebre una compensació econòmica.

Article 17. Reclamacions

Les reclamacions es faran per escrit i lliurades al Comitè de Cursa, previ pagament de 30 € que seran tornats si aquesta prospera. El període de reclamació expira un cop finalitzada la cursa.

Article 18. Comitè de Cursa.

Les funcions del Comitè de cursa són la d’atendre les possibles reclamacions que es produeixin durant el desenvolupament de la cursa. Estarà format per: - Director de Cursa. - Dos arbitres. - Cronometrador. - Un representant dels esportistes elegit per sorteig. - Responsable del marcatge i seguretat.

Article 19. Modificació del reglament

Les modificacions que es realitzin al present reglament seran comunicades a través de la web. La inscripció implica l’acceptació del reglament.

Article 1. La cursa

Berga Trail Mini és una cursa per muntanya de 14km, 1.000 m de desnivell positiu i 1.000 m de desnivell negatiu i que tindrà lloc el 4 de juny de 2018. L’organitzador de l’esdeveniment és l’Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà i la prova té arribada i sortida a Berga (Barcelona)

Article 2. Responsabilitat

Durant tot l’esdeveniment l’organitzador farà tots els possibles per no malmetre el medi ambient i que l’impacte de la cursa al territori sigui el mínim. El marcatge de la cursa serà recollit el mateix dia de la prova.

Article 3. Edat mínima

Els menors de 18 anys podran participar amb el permís patern a la cursa. Caldrà presentar una autorització paterna a la recollida del dorsal.

Article 4. Inscripcions

Els participants hauran d’estar en possessió de la llicència FEEC, FEDME, o altres Federacions adscrites a la UIAA i amb la modalitat que inclogui aquest tipus de competició. En cas contrari és obligatori contractar l’assegurança de l’Organització. (4.1) Límit de places. La Berga Trail Mini 2018 disposa de 200 places disponibles, que es podran adquirir exclusivament a través de la web www.bergatrail.com a partir del dia 16 de desembre i fins a l’exhauriment d’aquestes. L’organització es reserva el dret d’ampliar o reduir el nombre de places. Qualsevol canvi serà enunciat a través de la web oficial de l’esdeveniment. (4.2) Data límit d’inscripció. En cas que no s’arribi al límit d’inscrits, la data límit d’inscripció serà el dimecres dia 31 de maig. (4.3) Pagament. El pagament de la inscripció només es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit. No s’acceptaran altres tipus de pagament. (4.4) Comprovació de la inscripció. Una vegada realitzada la inscripció s’enviarà un correu de confirmació de la inscripció i s’apareixerà automàticament a la llista d’inscrits. (4.5) Declaració del corredor. Per validar la inscripció és imprescindible acceptar el present reglament i eximir a l’organitzador de l’esdeveniment la responsabilitat en cas d’accident o de danys propis o a tercer abans, durant o després de la competició. Aquesta declaració es realitzarà durant el procés d’inscripció.

Article 5. Devolució de la inscripció

Un cop acceptada la inscripció, no se’n retornarà l’import. Només s'admetran canvis de qualsevol dada associada a la inscripció fins a 24 hores abans del tancament del període d´inscripció que figura en el reglament de la cursa. Les modificacions s’hauran d’enviar per mail a info@bergatrail.com.

Article 6. Recollida del dorsal i bossa del corredor

La recollida del dorsal només la podrà realitzar la persona propietari d’aquest. Per fer-ho serà necessari presentar un document d’identitat amb fotografia (DNI, passaport o carnet de conduir) i la llicència federativa (si s’escau).

Article 7. Assegurança

L’organització compta amb una assegurança d’accidents per tots els participants inscrits en la prova.

Article 8. Abandonament voluntari

Només es podrà abandonar la cursa en els punts d’avituallament, excepte si el corredor està ferit o lesionat. Els corredors poden abandonar en qualsevol avituallament, però només als indicats com a punt d’abandonament amb transport s’assegura que hi hagi mitjans de transport. És obligat avisar a l’organització abans d’abandonar la cursa.

Article 9. Abandonament obligat

L’organització pot retirar de la cursa a un corredor si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física, la seva seguretat o si excedeix el temps de pas límit definit a cadascun dels controls.

Article 10. Recorregut

El recorregut estarà clarament senyalitzat amb cinta, banderoles o similars. Al llarg del recorregut hi haurà un nombre suficient d'avituallaments líquids i sòlids.

Article 11. Modificació del recorregut, temps de pas o suspensió de la prova

(11.1) Causes meteorològiques. En el cas de males condicions meteorològiques o causes de força major, l’ organització es reserva el dret de suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o el recorregut i avituallaments. En aquest cas no es retornarà l’import de la inscripció. Si calgués interrompre la prova en un punt del recorregut, la classificació es pararà segons l’ordre i tems d’arribada en el punt d’interrupció o en el seu defecte, en l’últim control realitzat. (11.2) Suspensió de la prova abans de la data prevista. En cas d’anul•lació de la prova per causes de força major i amb una antelació de més de 7 dies respecte la data de sortida, es realitzarà una devolució parcial de l’import de la inscripció. L’import variarà en funció de les despeses ja realitzades.

Article 12. Material obligatori

L'organització podrà obligar als participants a portar el material que cregui oportú. En cas necessari, aquest serà enunciat amb suficient antelació al web de la cursa.

Article 13. Motius de desqualificació

Serà motiu de desqualificació: - No fitxar als punts de control. - Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats (avituallaments). - No realitzar íntegrament el recorregut a peu marcat per l'organització. - Embrutar o degradar l'itinerari i la muntanya en general. - No portar el material marcat com a obligatori per l’organització. - No portar el dorsal en la part davantera de la roba i en lloc de fàcil visualització. - Utilitzar qualsevol tipus de substància prohibida considerada com a dopatge per part de les federacions d'atletisme o de muntanya. - No seguir les instruccions dels membres de l'organització en tot moment i durant la cursa. - No prestar auxili a qualsevol participant que pugui sofrir algun tipus d'accident i informar-ne al control més proper. - Superar el temps límit marcats per l’organització. Tots els corredors que superin el temps establert es veuran obligats a deixar el seu xip i el dorsal, i abandonar la competició. Els corredors desqualificats que vulguin seguir corrent ho faran sota la seva responsabilitat. No està permès córrer amb gos.

Article 14. Categories

S’estableixen les següents categories (masculines i femenines): • Júnior: entre 18 i 20 anys • Absoluta: totes les edats. A aquest efecte sempre es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de 2018.

Article 15. Premis

Es donaran premis als tres primers classificats de cada categoria. També es donaran premis als tres primers classificats de la categoria absoluta.

Article 16. Drets d’imatge

Tot participant autoritza a la organització i els seus patrocinadors per utilitzar i publicar lliurement tota fotografia o vídeo gravat en el context de la cursa, sense dret per part de cap corredor de rebre una compensació econòmica.

Article 17. Reclamacions

Les reclamacions es faran per escrit i lliurades al Comitè de Cursa, previ pagament de 30 € que seran tornats si aquesta prospera.

Article 18. Comitè de Cursa.

Les funcions del Comitè de cursa són la d’atendre les possibles reclamacions que es produeixin durant el desenvolupament de la cursa. Estarà format per: - Director de Cursa. - Dos arbitres. - Cronometrador. - Un representant dels esportistes elegit per sorteig. - Responsable del marcatge i seguretat.

Article 19. Modificació del reglament

Les modificacions que es realitzin al present reglament seran comunicades a través de la web. La inscripció implica l’acceptació del reglament.

Reglament

• El sol fet d'inscriure's representa l'acceptació de la normativa de la prova. • L'organització no es fa responsable dels danys de qualsevol mena derivats o ocasionats per la negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per l'organització. • Tots els participants tenen l'obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l'organització de la prova. • Tots els participants tenen l'obligació d'assistir i de comunicar a l'organització qualsevol accident que hagin observat. • El dorsal s'ha de portar ben visible a la part davantera, sense retallar o modificar. • El dorsal és personal e intransferible i es l'acreditació per accedir a qualsevol prestació o servei de la prova. • Els participants que decideixin retirar-se ho hauran que comunicar a l'organització, la qual els indicarà la forma més adient d'anar a l'arribada. • Els responsables dels controls en acord amb el director de la prova tenen la potestat per retirar el participant que creguin que no es troba en condicions per continuar la prova.

Penalitzacions

Es penalitzarà amb 5' - No dur el dorsal en lloc visible a la part davantera - Modificar la forma i/o contingut del dorsal Es penalitzarà amb 10' - Anticipar-se a la senyal de sortida - Tallar o escurçar el recorregut sortint de l'itinerari marcat

Desqualificació

- Llançar deixalles fora dels llocs designats - Fer servir qualsevol mitjà de transport o locomoció durant el recorregut - No guardar respecte absolut a les més essencials normes esportives ni a la natura. - Qualsevol desconsideració amb els membres de l'organització o participant. - Finalitzar la prova fora del temps establert - No auxiliar a un corredor accidentat ni avisar. - Alterar la senyalització del recorregut - Perdre el dorsal. - Fer algun tram de la cursa acompanyat de qualsevol persona aliena a la cursa.

Classificacions

Tots els participants que hagin completat tot el recorregut, passant per tots els controls i havent complert el present reglament obtindran la condició de classificats. Premis segons classificació per temps: • 3 primers per categoria masculí • 3 primeres per categoria femení

Reglament